English NederlandsDeutsch Francais

Recent Posts by D.P.Factory BV

Quality Control

ISO 9001-2008 certification, ERP application, guidelines and standards, Business Social Compliance Initiative, GS1 article database and EDI Quality Management System: ISO 9001:2015 D.P. Factory B.V. wil enkel tevreden klanten en medewerkers, daarom staat kwaliteit en veiligheid voor ons centraal. Om een kwalitatieve organisatie te zijn, hebben we een eigen kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd dat bovendien ISO 9001-2015…
Lees meer

ERP-Applicatie

ERP-Applicatie

Met behulp van de ERP applicatie worden alle bedrijfsprocessen beheerst, waaronder designgegevens, productgegevens, in en verkoop orders, voorraadsystemen, bedrijfsadministratie, container gegevens en logistiek zodanig met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf, door iedereen, bruikbaar is.

Al onze dossiers worden automatisch bijgewerkt en onze producten voldoen aan Europese wetgeving..

Business Social Compliance Initiative.

D.P. Factory is reeds sinds 2008 aangesloten bij BSCI en Foreign Trade Association om Social Compliance te borgen. BSCI (Business Social Compliance Initiative) heeft als doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren, waarbij te denken valt aan: het recht op het vormen van een vakbond, veilige werkomstandigheden en geen dwang- en kinderarbeid.

Om dit te bereiken moeten de leden en hun leveranciers een verbeterplan opstellen om aan de International Labor Organisation (ILO) normen te gaan voldoen. BSCI is geen certificaat. Het geleidelijk toewerken naar SA8000 certificering wordt wel aangemoedigd.
◾BSCI werkt op basis van een verbeteringsproces door middel van monitoring, training en capaciteitsopbouw en lobby-/ samenwerkingsactiviteiten;
◾Het initiatief biedt geen garantie in hoeverre de leveranciers in de productieketen aan de criteria voldoen
◾Voor industriële productie geldt dat de leden van BSCI ⅔ van hun leveranciers in risicolanden in het verbeteringsprogramma moeten betrekken. De BSCI leden kunnen zelf bepalen of dit in termen van aantal leveranciers of aandeel van het volume wordt gemeten;
◾Sinds januari 2010 is ingesteld dat men na 3½ jaar aan "Audit Cycle 1" en na 5½ jaar aan "Audit Cycle 2" moet voldoen, waarmee een kader wordt gesteld voor het aandeel audits en de uitkomsten hiervan.

Recent Comments by D.P.Factory BV

No comments by D.P.Factory BV yet.