English NederlandsDeutsch Francais

Business Social Compliance Initiative.

D.P. Factory is reeds sinds 2008 aangesloten bij BSCI en Foreign Trade Association om Social Compliance te borgen. BSCI (Business Social Compliance Initiative) heeft als doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren, waarbij te denken valt aan: het recht op het vormen van een vakbond, veilige werkomstandigheden en geen dwang- en kinderarbeid.

Om dit te bereiken moeten de leden en hun leveranciers een verbeterplan opstellen om aan de International Labor Organisation (ILO) normen te gaan voldoen. BSCI is geen certificaat. Het geleidelijk toewerken naar SA8000 certificering wordt wel aangemoedigd.
◾BSCI werkt op basis van een verbeteringsproces door middel van monitoring, training en capaciteitsopbouw en lobby-/ samenwerkingsactiviteiten;
◾Het initiatief biedt geen garantie in hoeverre de leveranciers in de productieketen aan de criteria voldoen
◾Voor industriële productie geldt dat de leden van BSCI ⅔ van hun leveranciers in risicolanden in het verbeteringsprogramma moeten betrekken. De BSCI leden kunnen zelf bepalen of dit in termen van aantal leveranciers of aandeel van het volume wordt gemeten;
◾Sinds januari 2010 is ingesteld dat men na 3½ jaar aan "Audit Cycle 1" en na 5½ jaar aan "Audit Cycle 2" moet voldoen, waarmee een kader wordt gesteld voor het aandeel audits en de uitkomsten hiervan.

Comments are closed.